SVETI IVAN ZELINA – GRAD PO MJERI DJECE

SVETI IVAN ZELINA – GRAD PO MJERI DJECE

Usvojena Strategija za prava djece u Gradu Svetom Ivanu Zelini za razdoblje od 2016. do 2020.

01. prosinca 2016. godine, u Gradskoj vijećnici grada Sveti Ivan Zelina, održana je Završna konferencija projekta Organizacije koje brinu.


Cilj projekta bio je osnažiti lokalne organizacije civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine te povećati participaciju djece, roditelja i ostalih građana u oblikovanju lokalnih politika za djecu i mlade. Ono što ovaj projekt čini jedinstvenim sam je proces izrade politika u koji su bila uključena i djeca kako bi od najranije dobi dobila priliku sudjelovanja u životu zajednice te usvojila poruku da je njihovo mišljenje važno za pokretanje pozitivnih promjena u društvu.

Projekt se provodio u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“, a financirala ga je Europska unija s 240.000,00 eura. Projekt je provodila Udruga roditelja Korak po korak u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a suradnici na projektu bili su Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova.

„Neizmjerno smo ponosni što je Sveti Ivan Zelina prvi grad čija je politika prošla sveobuhvatan proces savjetovanja po principima dobrog upravljanja te ima ugrađene indikatore u skladu s praksom donošenja politika na razini EU. Hvala Udruzi roditelja 'Korak po korak' što je Zelinu prepoznala kao pravu sredinu u kojoj će naići na interes građana i podršku lokalne vlasti. Svim sudionicima u projektu i svim svojim sugrađanima obećajem da je ovo tek početak projekta i da nastavljamo s provedbom svih aktivnosti na koje smo se u ovom projektu obvezali našim građanima, osobito onim najmlađima“, izjavio je gradonačelnik Hrvoje Košćec.

U sklopu projekta izrađena je Strategija za prava djece u Gradu Sveti Ivan Zelina za razdoblje od 2016. do 2020. koja je usvojena na sjednici gradskog vijeća 23. studenoga 2016.

Strategija je usredotočena na četiri strateška područja

• osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci
• eliminaciju svih oblika nasilja
• osiguravanje prava djece u ranjivim situacijama
• osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.
 

Osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci obuhvaća mjere i aktivnosti unutar zdravstvenog sustava, sustava socijalne skrbi, sustava obrazovanja te sporta, kulture i slobodnog vremena. Poseban naglasak je stavljen na razvoj protokola i modela suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova, sustava socijalne skrbi, lokalnih udruga i zdravstvenih ustanova s ciljem veće dobrobiti djeteta, kao i na podršku radu vijeća učenika i vijeća roditelja te razvoj i osiguranje infrastrukture i programa sportskih, kulturnih i ostalih aktivnosti.

Eliminacija svih oblika nasilja ostvarit će se provedbom programa prevencije nasilja s učenicima i roditeljima te osvještavanjem zajednice o štetnosti nasilja s naglascima na slabije prepoznatim oblicima, poput elektroničkog nasilja, trgovanja ljudima te obiteljskog i seksualnog zlostavljanja.

Osiguravanje prava djece u ranjivim skupinama obuhvaća programe senzibilizacije zdravstvenih djelatnika te poticanje njihove suradnje s drugim sustavima i udrugama radi pravovremenog prepoznavanja zdravstvenih teškoća, rane intervencije i osiguranja odgovarajuće podrške djeci i obiteljima.

« Povratak na ostale vijesti | Napisano 08.12.2016.