Statut HNS-a

Programi HNS-a

STATUT HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), 10. Sabor Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata donio je, na zasjedanju održanom 19. travnja 2009. godine izmjene Statuta HNS-a, te nakon ugradnje istih stupa na snagu ovaj STATUT HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA...

PDF dokument Preuzmite dokument